Drukuj

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Baćkowice na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk, dla których ważny jest rozwój Gminy Baćkowice. W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli reprezentujących:
•    organizacje pozarządowe,
•    przedsiębiorstwa,
•    mieszkańców,
•    innych interesariuszy.
do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia 14 lipca 2016 r.

Wypełnione zgłoszenia należy składać na sekretariacie Urzędu Gminy Baćkowice wg wzorów załączonych do niniejszego pisma.

W przypadku pytań/wątpliwości osobami do kontaktu jest:
Wiesław Frejlich, tel. +48 15 86 862 25

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy.

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla mieszkańca (osoby fizycznej).

Skan zaproszenia wraz z załącznikami.

 

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego

dla mieszkańca (osoby fizycznej)