Drukuj
Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Baćkowice
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Baćkowice
na  spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii:
instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, jako źródło korzyści, oszczędności  dla każdego gospodarstwa.

Spotkania odbędą się, w następującym czasie:
•    Piórków, szkoła podstawowa    - 03 lipiec 2017 r. godz. 11.00
•    Wszachów, szkoła podstawowa    - 03 lipiec 2017 r. godz. 13.00
•    Modliborzyce, świetlica wiejska    - 05 lipiec 2017 r. godz. 11.00
•    Baćkowice, świetlica gminna    - 05 lipiec 2017 r. godz. 14.00

Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy ciepła, biomasa itp.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (max 60 %) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.
Podczas spotkań, przedstawiciel firmy „VOLTIKA" zaprezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawi problematykę odnawialnych źródeł energii.

Główne zagadnienia:
•    Produkcja prąd elektrycznego na własne potrzeby i sprzedaż.
•    Jak nie płacić rachunków za prąd lub zmniejszyć ich wartość.
•    Jak ogrzewać dom i wodę nawet gdy nie świeci pełne słońce.
•    Jak obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa.
•    Jak skorzystać z dotacji na realizację inwestycji.

Po udziale w spotkaniu, osoby zainteresowane będą proszone o wypełnienie stosownej ankiety, w której można będzie określić swoje preferencje, co do rodzaju ewentualnej inwestycji.
Ankieta dostępna jest również w załączniku. Po wypełnieniu i podpisaniu prosi się o dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy w Baćkowicach (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r.