Drukuj
Kategoria: Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach przesyła list Prezesa KRUS wystosowany do rolników i dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

List Prezesa KRUS