Drukuj
Kategoria: Oświata

Na stronie BIP Urzędu Gminy opublikowane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do Gminnego Przedszkola w Baćkowicach i Publicznej Szkoły Podstwowej w Baćkowicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baćkowice.

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.