Drukuj
Kategoria: Oświata

Gmina Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016 realizuje Projekt "Na Własne Konto"

"Na Własne Konto" to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy projektu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując projekt młodzieżowy "TECZKA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ".

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem projektu "Na Własne Konto" jest:
- uzupełnienie podstawowej wiedzy ekonomicznej uczniów,
- kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
- przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez udostępnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Projekt "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Na własne konto logotyp.