Drukuj
Kategoria: Podstawowe

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt "HerOSI Biznesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia - są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują WYŁĄCZNIE OBSZARY WIEJSKIE na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych określone na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

1.          SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2.          WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

3.          WSPARCIE POMOSTOWE do 16.800,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.400,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Kontakt:  Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.