Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy informuje, iż od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wykonywany przez Gminę.

Termin złożenia deklaracji w przypadku budynków już istniejących wynosi 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację (budynki mieszkalne - formularz; budynki niemieszkalne - formularz) można wypełnić:

• samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;

• wypełnioną wysłać pocztą;

• osobiście dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Baćkowicach, pokój nr 16.

 * ze względu na trwającą pandemię preferowany sposób przekazania danych to wypełnienie deklaracji on-line