Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice, podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 26 kwietnia 2021 r. przez okres 21 dni wywieszony będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz zamieszczony na stronach internetowych urzędu www.backowice-gmina.pl. bip.backowice-gmina.pi wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Baćkowice przeznaczonych do oddania w najem o powierzchni 60,00 m2 w miejscowości Baćkowice 82 (budynek wiaty magazynowej, usługowo-handlowy), usytuowany ca działce nr 181/7 obrębu Baćkowice.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Baćkowice przeznaczonych do oddania w najem.