Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030, Powiat Opatowski zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety będącej ważną częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w ankiecie pytania mają kluczowe znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Jednocześnie zachęca się Państwa do udziału w niniejszym badaniu ankietowym. Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy. Zapewnia się, iż ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Ankieta - konsultacje społeczne w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030.