Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice zarządzeniem Nr 166/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Baćkowice. Wszystkie szczegóły znajdują się w ww. zarządzeniu (link poniżej).

Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Baćkowice.