Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Decyzja PPIS w Opatowie z dnia 06.07.2020 w stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w sprawie warunkowej przydatności wody z wodociągu do spożycia.

Decyzja PPIS w Opatowie z dnia 06.07.2020 stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Modliborzyce do spożycia.