Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Szczegóły po kliknięciu na plakat.

Rachmistrz spisowy PSR2020 plakat