Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus. Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/.

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE, gdzie będzie następowała ich weryfikacja. Wyeliminuje to błędy, co usprawni ich obsługę.

Zbiór materiałów na temat tarczy antykryzysowej.