Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 26/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez atystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu korzystania z krytej pływalni w Baćkowicach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Dziennym Domu Senior + w Olszownicy w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.