Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Wyniki konkursu.

Plik ma format *.pdf. Do jego poprawnego wyświetlenia potrzebna jest instalacja programu Adobe® Reader®.