Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 02.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą gminy Baćkowice i Iwaniska zostały włączone do obszaru ochronnego (strefa żółta). Pozostałe gminy znajdują się w dotychczasowych strefach.

Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją Komisji:

W związku z rozszerzeniem strefy żółtej na gminę Baćkowice i Iwaniska, każdy dzik odstrzelony w tych gminach musi trafić po odstrzeleniu do chłodni i tam przebywać do czasu uzyskania ujemnych wyników badań w kierunku ASF - na dzień dzisiejszy jest to chłodnia w Żurawnikach w gm. Lipnik. Ponadto na terenie tych dwóch gmin zmieniają się zasady przeprowadzania uboju świń na użytek własny - każda świnia musi być poddana badaniu przedubojowemu i poubojowemu przez lekarza weterynariiwyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie.

 

/Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie/