Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w pierwszej połowie października planuje przeprowadzenie naboru wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej działalności. W tym celu w terminach od 16 do 24 września oraz 7 i 14 października 2019 r. przeprowadzi spotkania informacyjne. Spotkania poprowadzi Sławomir Miechowicz Doradca ds. Zarządzania projektami.

Dotacje w wysokości do 200 000 zł mogą uzyskać firmy działające co najmniej rok z obszaru gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Pieniądze uzyskane w ramach dotacji można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do rozwoju firmy. Środki przeznaczone na nabór to kwota ponad 1 milion 400 tysięcy złotych.

Wybór wniosków nastąpi w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Informacje nt. kryteriów oraz wzory dokumentów udostępnione są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd-srws.pl w zakładce Dofinansowanie.

Więcej informacji na temat uzyskania dotacji, zasad wypełniania wniosku i biznesplanu uzyskają Państwo na spotkaniach szkoleniowo- informacyjnych. Spotkania zostały zaplanowane w każdej gminie należącej do obszaru lgd. Zachęcamy do udziału w spotkaniach szczególnie, że udział w nich jest dodatkowo premiowany trzema punktami podczas oceny złożonego wniosku.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

16 września 2019 r. godz. 9:00 Brody – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

17 września 2019 r. godz. 9:00 Pawłów – sala konferencyjna w Świetlicy OSP,

18 września 2019 r. godz. 9:00 Nowa Słupia – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

18 września 2019 r. godz. 13:00 Baćkowice - Świetlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urzędu Gminy,

19 września 2019 r. godz. 10:00 Łagów – sala konferencyjna w biurze SRWŚ,

23 września 2019 r. godz. 10:00 Iwaniska – sala na I piętrze biblioteki obok Urzędu Gminy,

24 września 2019 r. godz. 10:00 Waśniów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

7 października 2019 r. godz. 16:00 Łagów – sala konferencyjna w biurze SRWŚ,

14 października 2019 r. godz. 9:00 Łagów – sala konferencyjna w biurze SRWŚ,

Informacje o naborze można również uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: http://www.lgd-srws.pl oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul Rynek 26, w godz. od 7:30 do 15:30.