Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro, pokój 423), w godzinach urzędowania (pon. - pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 14 marca 2018 r. (środa). W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania.

W załączniku znajdują się: liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

ZAŁĄCZNIK DOT. NABORU NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO