Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice zaprasza do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2018 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt(Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) polegające na:
1. Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych w tym zwierzętom dzikim.
2. Przeprowadzeniu zabiegu eutanazji bezdomnego zwierzęcia w koniecznych, prawnie uzasadnionych przypadkach ze wskazań lekarskich.
3. Usypianiu ślepych miotów.
4. Sterylizacji suk zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Baćkowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice.

Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r.