Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

STOWARZYSZENIE SPORTOWE "AKTYWNI" oraz STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIETOKRZYSKIEJ w partnerstwie z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W KIELCACH zaprasza do współpracy w realizacji zadania pod nazwą: „Szkolenia służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych wśród mieszkańców LSR”, którego głównym celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnych wśród mieszkańców gmin należących do LGD STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIETOKRZYSKIEJ (Gminy: Baćkowice, Brody, Iwaniska , Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów).

Zadanie dotyczyło będzie cyklu szkoleń informacyjno-praktycznych skierowanych do osób z terenu LSR planujących założyć działalność gospodarczą, przy czym pierwszeństwo przy wyborze będą miały osoby z grup defaworyzowanych. Będą to 2 dwudniowe szkolenia z zakresu innowacyjności, korzyści płynących z założenia działalności gospodarczej oraz warsztaty praktyczne dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszenia (grupowe z gmin/ urzędów pracy oraz indywidualnych), gdzie w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z grup defaworyzowanych wymienionych w LSR tj. bezrobotni, osoby do 28 r.ż. kobiety powracające na rynek pracy, ponadto decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Do wyboru podane są dwa terminy szkoleń: 27-28.11.2017r. oraz 04-05.12.2017r.

Miejsce szkolenia: Centrum Wypoczynku "Gołoborze" w Rudkach, ul. Górnicza 3, 26-006 Nowa Słupia