Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w terminie od 20 kwietnia do 31 maja 2017 r. prowadzi rekrutację to projektu na obszarze gmin: Baćkowice, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej www.lgd-srws.pl w zakładce Projekty oraz w biurze w Łagowie ul. Rynek 26 pod nr. tel. 41 30 74 938