Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Logo programu Leki 75+

Od 1 września osoby po 75 roku życia mogą za darmo realizować recepty na ponad tysiąc leków. Co seniorzy powinni wiedzieć na ten temat?

http://75plus.mz.gov.pl/

Dla kogo bezpłatne leki?
Są trzy warunki do otrzymania bezpłatnego leku:
•    wiek – ukończony 75 rok życia, weryfikowany poprzez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
•    recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”;
•    wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.
Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wypiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.
Przepisywany lek będzie musiał znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.


Jakie to leki?
W wykazie znajdą się głównie leki, które mają zastosowanie w chorobach osób starszych  dotychczas najczęściej sprzedawane z odpłatnością 30% i 50%:  
•    nadciśnienie tętnicze;
•    choroba niedokrwienna serca;
•    niewydolność serca;
•    udar mózgu;
•    choroba zakrzepowo-zatorowa;
•    astma;
•    POCHP;
•    cukrzyca;
•    depresja;
•    osteoporoza
•    choroba Parkinsona.
Łącznie lista zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych. Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.


Kto wypisze receptę?
Recepty na darmowe leki z tzw. listy „S” mogą wypisywać lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (pracujący w ramach kontraktu z NFZ), do których pacjenci są zapisani (złożyli deklarację i figurują na aktywnej liście tych lekarzy).  Darmowej recepty nie  wypisze lekarz POZ z nocnej i świątecznej pomocy medycznej, innej przychodni POZ, niż ta, w której pacjent leczy się stale (zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w innym regionie, gdzie senior przebywa np. na wakacjach), specjalista zatrudniony w POZ,  lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy lekarz w szpitalu.