Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Logo WFOSiGWPlan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza on kierunki dla gminy na lata 2016-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Gmina, chcąc pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto przedsiębiorcy czy osoby fizyczne chcące uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie termomodernizacji, efektywnego wykorzystania energii (EWE) czy odnawialnych źródeł  energii (OZE) muszą być wskazani w grupie interesariuszy w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na danym terenie.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej!

Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorstwa do wypełniania ankiet dostępnych do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Baćkowice, bądź kontakt z wykonawcą planu.

Polityka Unii Europejskiej odzwierciedla potrzebę stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, co podkreślono w strategii ‘’Europa 2020”, w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, w celu uczynienia z Europy światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych. Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2020 mają zostać osiągnięte następujące cele:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w stosunku do poziomów z 1990 r.,
- 20% energii zużytej w UE ma pochodzić ze źródeł odnawialnych,
- redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do poziomów prognozowanych, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Informacja o konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie ogłoszona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Baćkowice oraz na tablicach ogłoszeń.

Kontakt z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
”FRESH-BIZ”
ul. Seminaryjska 18/12
25-372 Kielce
Osoba do kontaktu: Michał Żuber tel. 884 960 007, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.