Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice ogłasza kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu (o numerach 588/11, 588/12 oraz 588/13), stanowiących własność Gminy Baćkowice, położonych w miejscowości Baćkowice (Kanturka) przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Przetarg na sprzedaż niżej wymienionych działek odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Baćkowicach - sala nr 1 w dniu 26 września 2016 r. o godzinie 900 według kolejności podanej w ogłoszeniu.


Chcesz zobaczyć ten dokument? Kliknij tutaj.