Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Logotyp Policja OpatówKomendant Powiatowy Policji w Opatowie zaprasza mieszkańców gminy Baćkowice do udziału w konsultacji społecznej na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Spotkanie to umożliwi stworzenie map zagrożeń jako narzędzia informacji do efektywniejszej pracy policji na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie  odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku, o godzinie 900, w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach.

Przebieg spotkania
•     Prezentacja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
•    Prezentacja dotycząca zdarzeń kryminalnych,
•    Dyskusja na tematy  wynikająca z przedstawionych prezentacji,
•    Zebranie postulatów w celu opracowania wniosków ze spotkania.