Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Baćkowice
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach.


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182).


Treść ogłoszenia konkursu oraz jego Regulamin znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie na kierownika SPZOZ w Baćkowicach.

Regulamin konkursu na kierownika SPZOZ w Baćkowicach.