Drukuj
Kategoria: Dla rolników

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, proszę Państwa o pomoc w dystrybucji wśród hodowców świń załączonych dokumentów:


1. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.


2. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”


3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 Mariusz Gwardjan
Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii