Drukuj
Kategoria: Dla rolników

 

W związku z planowanym składaniem przez Gminę Baćkowice wniosku w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Wójt Gminy informuje, iż producenci rolni mogą zgłaszać do odbioru i utylizacji folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag w Urzędzie Gminy w Baćkowicach, pokój nr 16 do dnia 31 lipca 2021 r.

Rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady do miejsca wyznaczonego przez gminę w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie oraz pisemnie.