Drukuj
Kategoria: Dla rolników

W imieniu dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego – zapraszamy do korzystania z portalu IRZPlus. Warto wiedzieć, że IRZ PLUS to szybki sposób na składanie zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń bez wizyty w biurach powiatowych ARiMR.

Plakat informacyjny - portal IRZPlus.

Portal IRZplus umożliwia:

1. Składanie dokumentów IRZ dotyczących:
• rejestracji siedziby stada;
• rejestracji zwierząt gospodarskich oznakowanych;
• rejestracji zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia złożenia dokumentu;
• zamówień numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz;
• zamówień drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz;
• zamówień duplikatów paszportu dla bydła.
2. Przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad
3. Dodatkowe ułatwienia:
• zarządzanie uprawnieniami pracowników posiadacza zwierząt;
• import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt;
• eksport danych do pliku CSV do dalszego wykorzystania;
• wydruki list: zwierząt, zdarzeń i siedzib stad w formacie PDF;
• obsługę propozycji zgłoszeń;
• obsługę propozycji korekt zgłoszeń / zdarzeń zwierzęcych wystawionych przez pracownika ARiMR;
• wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowych powiadomień o propozycjach zgłoszeń /korekt.

Od marca 2020 roku w Portalu IRZplus możesz także:
• zgłosić oznakowanie lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym
• zgłosić przemieszczenie lochy z indywidualnym oznakowaniem
• zgłosić padnięcie, zabicie, ubój gospodarczy lochy
• przeglądać dane dotyczące indywidualnie oznakowanych loch.