Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Urząd Gminy w Baćkowicach podaje, że wszelkie informacje dotyczące szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne znajdują się na stronie internetowej pod linkiem:

https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/zadania/usuwanie-skutkow-klesk/rolnictwo-szacowanie-st/17115,SZACOWANIE-STRAT-2020.html

Natomiast z systemem monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, można zapoznać się pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl

Adres dotyczący bezpośrednio Gminy Baćkowice:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,2606012