Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, które dostarczy danych w układzie i zakresie niedostępnym w źródłach administracyjnych. Realizowane jest raz na 10 lat (poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.). Wyniki spisu rolnego najpełniej opisują obraz polskiego rolnictwa i wykorzystywane są w negocjacjach z Unią Europejską do określenia rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Z tego względu jego znaczenie jest niezmiernie istotne w kontekście prawidłowo funkcjonującego państwa.

PSR 2020 Baćkowice

NSP2021 opatowski