Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Z dniem 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1318

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019 r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są już zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r.  przedsiębiorcy będą naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

Informujemy, że zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. promocji produktów rolno-spożywczych:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1411/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1420/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1422/1

Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie strony  głównej KOWR http://www.kowr.gov.pl/ .

Na podstronie serwisu http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji, znajdą Państwo szczegółowe informacje.