Drukuj
Kategoria: Dla rolników

KRUS informuje, że od dnia 18 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018. Poz. 858).

Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników – pomocnik rolnika, a także nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowa o pomocy przy zbiorach, na podstawie której pomocnik będzie świadczył pomoc w gospodarstwie rolnika. Wprowadzone powyższą ustawą zmiany w przepisach ustawy o  ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwiają takim osobom podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskim z mocy ustawy  w zakresie ograniczonym tj ubezpieczenie wypadkowe, jak również ubezpieczeniu zdrowotnemu, zwanym dalej ubezpieczeniami w KRUS.

Ulotka - pomocnik rolnika.

Schemat procedury zgłaszania pomocnika do ubezpieczeń w KRUS.

Tabela wysokości składki za maj 2018 r.