Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Urząd Gminy w Baćkowicach informuje że:

- w terminie od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

- w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku w ramach rocznego limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.