Drukuj
Kategoria: Dla rolników

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2017 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.

Listy Odmian Zalecanych na rok 2017

dla województwa świętokrzyskiego przedstawiają się następująco:

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto ozime

1. ARKADIA

1. ALGOSO

1. DAŃK. AMBER

2. LINUS

2. BOROWIK

2. DANK. DIAMENT

3. NATULA

3. BORWO

3. DOMIR

4. SKAGEN

4. FREDRO

4. BRASETTO F 1

5. MULAN

5. TOMKO

5. SU STAKKATO F 1

6. PLATIN

6. TULUS

6. SU PERFORMER F 1

7. KWS OZON

7. WIARUS

 

8. ARTIST

8. MELOMAN

 

9. FAKIR

 

 

10. MARKIZA

 

 

 

Pszenica jara

Jęczmień jary

Owies

1. BOMBONA

1. BASIC

1. BINGO

2. ARABELLA

2. ELLA

2. BRETON

3. KWS TORRIDON

3. FARIBA

3. KREZUS

4. GOPLANA

4. IRON

4. ZUCH

5. TYBALT

5. NATASIA

5.MACZO

6. MANDARYNA

6. OBEREK

6. SIWEK

7. HARENDA

7. SKALD

7. KOMFORT

8. KAMELIA

8. SOLDO

8. HARNAŚ

 

9. RUBASZEK

 

 

 

 

Ziemniak bardzo wczesny

Ziemniak wczesny

Ziemniak średniowczesny

1. ARIELLE

1. BELLAROSA

1. SATINA

2. DENAR

2. GWIAZDA

2. TAJFUN

3. LORD

3. OWACJA

 

4.VIVIANA

4 VINETA

 

     
     

Ziemniak średniopóźny i późny

 

 

  1. JELLY
  2. MONDEO

 

 

 

    Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. 

   Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.