Drukuj
Kategoria: Dla rolników

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji związanej z Afrykańskim Pomorem Świń w państwach graniczących od wschodu z Unią Europejską, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" (Dz. U. z 2016 r. poz. 70), obowiązuje program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń tym groźnym dla świń i dzików wirusem.


Zgodnie z ustępem 3.2.2 powyższego programu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie ma obowiązek pobierania próbek z terenu powiatu opatowskiego do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia wirusa afrykańskiego pomoru świń od każdego znalezionego martwego dzika (w tym ze zwłok dzików ulegających autolizie oraz dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) i z każdego odstrzelonego chorego dzika.


Wobec powyższego do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie należy zgłaszać wszystkie przypadki znalezienia padłych dzików, włącznie z dzikami zabitymi w wypadkach komunikacyjnych (bez względu na stan zwłok) oraz odstrzelone chore dziki. Zwłoki należy zabezpieczyć do czasu przyjazdu lekarza weterynarii i wypełnić dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących martwego odstrzelonego dzika, którego wzór jest dołączony do niniejszego pisma i jest również dostępny na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie - www.opatowpiw.pl.


W związku z realnym zagrożeniem rozpowszechnienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren całego kraju, konieczne jest wzmożenie czujności i zgłaszanie każdego przypadku znalezienia martwego lub odstrzelenia chorego dzika.